Automatický dešifrátor pro šifrovací hry

Automatický dešifrátor je nástroj pro luštění substitučních šifer. Důraz je kladen především na dekódování krátkých textů vyskytujích se v řešeních úkolů na šifrovacích hrách. Ty jsou obvykle velmi krátké a jejich jazyk poměrně specifický (řešení typicky popisuje pozici dalšího stanoviště a často používá místní zkratky).

Celý projekt vznikl jako moje bakalářská práce v akademickém roce 2013 / 2014.

Ke stažení je dostupná teoretická a praktická část práce:


Na této stránce si můžete dešifrátor vyzkoušet. Zadejte šifru použitím malých písmen anglické abecedy. Stejná písmena reprezentují stejné symboly, zatímco různá písmena různé symboly. Nepovinně můžete zadat geografické souřadnice ve formě desetinných čísel. Program bude hledat pouze taková řešení, která odkazují na místo poblíž zadaných souřadnic.


Pozor: Samotné dešifrování může trvat i několik minut a během celé této doby se stránka bude načítat. Buďte prosím trpěliví a vyčkejte.

Zeměpisná šířka (nepovinné): (například 50.078284)

Zeměpisná délka (nepovinné): (například 14.436482)

Zašifrovaný text: